Z opublikowanych przez CKE wstępnych danych dotyczących wyników tegorocznych matur wynika, że nasi uczniowie ponownie znaleźli się w gronie najlepszych w Toruniu. Zdawalność egzaminów maturalnych przez naszych uczniów na podobnym poziomie jak w najlepszych liceach w Toruniu. Natomiast średni wynik matury z 3 obowiązkowych przedmiotów w naszej szkole jest na takim samym poziomie jak w zeszłym udanym roku. Oznacza to, iż osiągnęliśmy poziom w pełni porównywalny z czołowymi toruńskimi liceami, uzyskując średnią 70 % z tych trzech przedmiotów.

Gratulujemy naszym Uczniom i Nauczycielom.


Zobacz wyniki w zeszłym roku.

PS. Z przykrością po raz kolejny zauważamy, że lokalny dziennik tradycyjnie pominął nas w swoich zestawieniach.