Warto wrócić do podsumowania tegorocznych wyników matur w naszej szkole.

Była to już czwarta matura zdawana przez naszych uczniów. W tym pierwszym, trudnym okresie funkcjonowania naszej szkoły, osiągnęliśmy poziom ponad 97% zdawalności matury. Oznacza to, iż tylko w pojedynczych przypadkach nasi uczniowie nie poradzili sobie z tym wyzwaniem. Można zatem powiedzieć, że postawiony sobie przez nas jako najważniejszy cel – maksymalna zdawalność matur przez naszych uczniów – został osiągnięty.

Na przestrzeni minionych czterech lat systematycznie pniemy się również w średnich wynikach osiąganych przez naszych uczniów z podstawowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Z roku na rok zmniejszamy dystans do najlepszych toruńskich liceów. W tym roku osiągnęliśmy średnią z wszystkich trzech przedmiotów na poziomie 72 punktów, co plasuje nas nieznacznie za I LO i IV LO. Ten wynik jest również o 10 punktów wyższy niż średnia w województwie kujawsko – pomorskim i w mieście Toruniu.

Podkreślenia wymaga fakt, że wyniki naszych uczniów z języka polskiego są wyższe niż wyniki w najlepszych szkołach, wyniki z języka angielskiego są na porównywalnym poziomie. Tracimy jeszcze w wynikach z matematyki, ale i tu szybko odrabiamy dystans.

Co również ważne, tegoroczne wyniki potwierdzają iż w trudnych warunkach pracy w minionym roku szkolnym, zarówno nasi nauczyciele, jak i nasi uczniowie doskonale zdali egzamin z odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że matura 2021 potwierdzi skuteczność naszych wysiłków edukacyjnych i wychowawczych.