REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY

  2024/2025

Tak jak w ubiegłych latach rozpoczęliśmy rekrutację przedegzaminacyjną do Liceum Jagiellońskiego. Prowadzimy nabór do następujących klas:

HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

  • wariant geograficzno–społeczny (przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia, historia)

  • wariant humanistyczno-prawny (przedmioty rozszerzone: j. angielski, historia, j. polski)

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

  • wariant biologiczno-chemiczny (przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, chemia)

  • wariant matematyczno-informatyczny (przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, informatyka lub geografia)

W ramach obecnej fazy rekrutacji, kandydat:

1. wypełnia formularz rekrutacyjny – wersja elektroniczna:

 

2. wypełnia Podanie o przyjęcie do szkoły w wersji papierowej:

3. przedstawia kopię świadectwa ukończenia klasy VII;

4. niezwłocznie przesyła skany dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: poczta@lj.edu.pl;

5. odbywa rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły (z udziałem rodziców lub opiekunów prawnych) – termin wyznaczony przez sekretariat szkoły.

   

Na rozmowę kandydat przynosi papierową wersję Podania o przyjęcie do szkoły oraz świadectwo ukończenia klasy VII.

 

Po analizie w/w dokumentów i odbytym spotkaniu z Dyrektorem zostaje podjęta decyzja o przyjęciu kandydata do szkoły oraz podpisana umowa o naukę w roku szkolnym 2024/2025.

Uczniowie zakwalifikowania w powyższym trybie, mają gwarancję przyjęcia do szkoły niezależnie od wyników rekrutacji elektronicznej prowadzonej przez Miasto Toruń. Szkoła nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej.

Przypominamy jednocześnie, że Liceum Jagiellońskie jest szkołą społeczną, w której nauka jest bezpłatna. Uczniowie wnoszą raz do roku opłatę administracyjną w wysokości 800 zł (szczegóły zawarte w umowie).

Liceum Jagiellońskie jest szkołą o profilu katolickim, której celem oprócz edukacji, jest również formowanie uczniów w duchu wartości chrześcijańskich.

Nasze działania edukacyjne skutkują systematycznym podnoszeniem wyników wszystkich uczniów, co znajduje wyraz w wynikach egzaminów maturalnych.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta dla uczniów jest tak bogata i atrakcyjna, iż z pewnością przyciągnie liczne grono zainteresowanych.

Stąd warto zapewnić sobie miejsce w naszej wyjątkowej szkole jak najszybciej.