🔝 Dzięki inwestowaniu od początku w wiedzę i doświadczenie wykładowców akademickich, korzystanie z najnowszych technologii, Liceum było przygotowane na przejście na naukę zdalną. 💻 Nie da się jednak ukryć, że ponieważ szkołę traktujemy jako wspólnotę – brakuje nam bezpośredniego kontaktu, jesteśmy gotowi do przestrzegania najwyższych wymogów sanitarnych. 😷🐯

Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność – bezpieczeństwo i dobro naszych uczniów to dla nas najwyższa możliwa wartość. 🙏 Dodatkowo pamiętamy o tym, aby zapewniać uczniom jak najlepszą jakość kształcenia – ścisła współpraca 🤝 z Kolegium Jagiellońskim pozwala nam dostarczać edukacje o nieosiągalnej dla większości szkół średnich jakości. 📈

#LiceumJagiellońskie#Współpraca#KolegiumJagiellońskie