Wzorem lat ubiegłych rozpoczynamy rekrutację przedegzaminacyjną do Liceum Jagiellońskiego.

Nasza decyzja wynika z bardzo pozytywnych dotychczasowych doświadczeń zarówno dla nas, jako szkoły, jak i dla korzystającej z tej sposobności rekrutacji młodzieży. 

Dlatego zapraszamy uczniów klas 8-mych szkół podstawowych do składania wniosków o przyjęcie do Liceum Jagiellońskiego. Do wypełnionego wniosku, który ma postać formularza elektronicznego (tutaj link), należy dołączyć świadectwo ukończenia klasy 7-mej (może być w formie skanu).

Po złożeniu tych dokumentów, sekretariat Liceum skontaktuje się w celu przeprowadzenia przez kandydata/kandydatkę rozmowy z dyrektorem szkoły.

Po pozytywnej ocenie dyrektora, możliwe jest podpisanie umowy o naukę.

Nabór jest prowadzony do trzech klas:

Matematyczno – Przyrodniczej

Humanistyczno – Społecznej

Informatycznej

Za pomocą PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY w wersji papierowej

Istnieje możliwość wypełnienia załączonego w pliku PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY. Po wydrukowaniu i wypełnieniu podania prosimy o przesłanie pocztą, bądź dostarczenie osobiste do sekretariatu liceum wraz ze świadectwem z VIII klasy szkoły podstawowej.

 

Za pomocą REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Zainteresowane osoby dokonują rejestracji poprzez System rekrutacji elektronicznej Vulcan prowadzony w mieście Toruniu stosownie do zasad określonych w tym procesie.

Szkoła przyjazna edukacji domowej.  Do dnia 31 sierpnia można składać podanie o przyjęcie do liceum do edukacji domowej bez opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.