PROFILE KLAS

Humanistyczno-Społeczna

Wariant geograficzno-społeczny

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, język polski
Języki obce do wyboru: język hiszpański, język niemiecki oraz język francuski 

(pod warunkiem grupy min. 10 osób)

Zajęcia dodatkowe: koło teatralne 'Drama Club’, emisja głosu i kultura żywego słowa, koło muzyczne, warsztaty dziennikarskie, koło Caritas, język chiński, koło strzeleckie, elementy edukacji regionalnej

 Wariant humanistyczno-prawny

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia
Języki obce do wyboru: język hiszpański, język niemiecki oraz język francuski 

(pod warunkiem grupy min. 10 osób)

Zajęcia dodatkowe: koło teatralne 'Drama Club’, emisja głosu i kultura żywego słowa, koło muzyczne, warsztaty dziennikarskie, koło Caritas, język chiński, koło strzeleckie, elementy edukacji regionalnej

Matematyczno-Przyrodnicza

Wariant biologiczno-chemiczny

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia
Języki obce do wyboru: język hiszpański, język niemiecki oraz język francuski 

(pod warunkiem grupy min. 10 osób)

Zajęcia dodatkowe: koło teatralne 'Drama Club’, emisja głosu i kultura żywego słowa, koło muzyczne, warsztaty dziennikarskie, koło Caritas, język chiński, koło strzeleckie, elementy edukacji regionalnej

Wariant matematyczno-informatyczny

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, informatyka lub geografia
Języki obce do wyboru: język hiszpański, język niemiecki oraz język francuski 

(pod warunkiem grupy min. 10 osób)

Zajęcia dodatkowe: koło teatralne 'Drama Club’, emisja głosu i kultura żywego słowa, koło muzyczne, warsztaty dziennikarskie, koło Caritas, język chiński, koło strzeleckie, elementy edukacji regionalnej