PROFILE KLAS

1A

Językowo-geograficzna

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia
Przedmioty rozszerzone do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język polski

Zajęcia opcjonalne/dodatkowe: język chiński, koło turystyczne, elementy edukacji regionalnej

1B

Biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia

Zajęcia opcjonalne/dodatkowe: ratownictwo medyczne, koło przyrodnicze, podstawy psychologii, koło Caritas, j. chiński, III. j. nowożytny

1C

Humanistyczno-prawna

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski
Przedmioty rozszerzone do wyboru: geografia, historia

Zajęcia opcjonalne/dodatkowe: debaty akademickie, emisja głosu i kultura żywego słowa, warsztaty dziennikarskie, podstawy prawa, koło Caritas, j. chiński, III. j. nowożytny

1D

Matematyczno-ekonomiczna

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka
Przedmioty rozszerzone do wyboru: fizyka, geografia

nowość! Uczniowie tej klasy mogą włączyć się w unikalny projekt pt. Klasa NASA.

Pod kierunkiem dra A. Czerwińskiego będą rozwijać swoje zainteresowania problematyką astronomiczną i kosmiczną. Będą uczestniczyć w organizowanych dla nich wykładach i seminariach z uczonymi pracującymi w tych obszarach. Wśród nich są również pracownicy amerykańskiej agencji NASA.  Zob. przykładowe działania:

https://lj.edu.pl/klasanasa-wyklad-pt-komunikacja-i-kryptografia-kwantowa/

https://lj.edu.pl/klasanasa-dzwieki-kosmosu/

1E

Sportowa

Przedmioty rozszerzone:  język angielski, biologia, geografia

zajęcia indywidualne w klubie Champion Gym&Fitness, indywidualny tryb przygotowania do matury