PROFILE KLAS

1A

Językowo-geograficzna

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia
Zajęcia: język chiński, koło turystyczne, elementy edukacji regionalnej
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, III j. nowożytny do wyboru

1B

Biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia
Zajęcia: ratownictwo medyczne, koło przyrodnicze, podstawy psychologii, koło Caritas, j. chiński, III. j. nowożytny
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, zastosowania matematyki

1C

Humanistyczno-prawna

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia lub geografia
Zajęcia: debaty akademickie, emisja głosu i kultura żywego słowa, warsztaty dziennikarskie, podstawy prawa, koło Caritas, j. chiński, III. j. nowożytny
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo lub przyroda

1D

Matematyczno-ekonomiczna

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka lub geografia
Zajęcia: podstawy logiki, zastosowania matematyczne, konkursy, koło Caritas, j. chiński, III. j. nowożytny
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

1E

Sportowa

Przedmioty treningi piłki nożnej, zajęcia indywidualne w klubie Champion Gym&Fitness, indywidualny tryb przygotowania do matury