REKRUTACJA PRZEDEGZAMINACYJNA
DO LICEUM JAGIELLOŃSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 

         Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych rozpoczynamy już rekrutację uczniów na kolejny rok szkolny 2020/2021. Nasza decyzja wynika z bardzo pozytywnych dotychczasowych doświadczeń zarówno dla nas, jako szkoły, jak i dla korzystającej z tej sposobności rekrutacji młodzieży.

         Pragniemy zatem zaprosić osoby zainteresowane, do dokonania formalnych zgłoszeń. Aby to uczynić konieczne jest wypełnienie stosownego kwestionariusza oraz przedstawienie świadectwa z VII klasy szkoły podstawowej. Na tej podstawie możliwe będzie zagwarantowanie sobie miejsca w naszym Liceum na kolejny rok szkolny i uniknięcie wielu trosk i niepokojów w okresie czerwcowo – lipcowych naborów w roku przyszłym.

         Jesteśmy przekonani, że nasza oferta dla uczniów jest tak bogata i atrakcyjna, iż z pewnością przyciągnie liczne grono zainteresowanych. Stąd warto zapewnić sobie miejsce w naszej wyjątkowej szkole jak najszybciej.