Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy REKRUTACJĘ 🔚do klas pierwszych Liceum Jagiellońskiego na rok szkolny 2023/2024. ✏️📚

Osoby 👥 zainteresowane nauką w Liceum Jagiellońskim, które umieściły naszą szkołę na pierwszym miejscu listy preferencji 1️⃣, proszone są o złożenie kompletu dokumentów wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty.