❗ Wyjątkowe spotkanie dla uczniów Liceum Jagiellońskie🏫💬 Prof. Górski pracuje w NASA Jet Propulsion Laboratory, jednym z centrów badawczych NASA – National Aeronautics and Space Administration w Pasadenie oraz w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prof. Górski jest ekspertem matematycznej konstrukcji i analizy map nieba. 🌌

🏆 Otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za opracowanie i wdrożenie metodologii analizy map promieniowania reliktowego, kluczowych dla poznania wczesnych etapów ewolucji Wszechświata. 🌌#Wykład#LiceumJagiellońskie#TworzymyNowePerspektywy