Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega organizacja zajęć szkolnych w dniach 1, 2 i 3 września. 

Szczegóły jak niżej:

1 września 2021 r. ŚRODA

15:00 Msza Święta w Kościele św. Jakuba

16:00 Rozpoczęcie roku w Auli, II piętro

17:00 Spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły 

Spotkania w poszczególnych klasach w wychowawcami

2 września 2021 r. CZWARTEK 

9:30 Spotkanie uczniów klas I z wychowawcami, sprawdzenie 

obecności

10:00 Zbiórka na dziedzińcu szkoły i wyjście na Grę Miejską dla klasy I i II – do 13.00

11.00 Miniturniej piłki nożnej klas III – strój sportowy

3 września 2021 r. PIĄTEK 

9:00 – 13:00 – integracja szkoły na Barbarce 

Miejsce: Szkoła Leśna na Barbarce, polana koło sceny 

Proponowany dojazd: autobus linia 31, przystanek Aleja Solidarności godz. 8.33, rower, samochód

Proponowany powrót: autobus linia 31, przystanek Barbarka godz. 13.28, rower, samochód