Nowy rok szkolny 2020/21 w Liceum Jagiellońskim w Toruniu rozpoczynamy w dniu 1 września b.r. o godz. 15.30 Mszą Święta w Auli naszej szkoły. Dalsza część uroczystości od godz. 16.15 będzie odbywała się również w Auli / powitanie, przedstawienie kadry nauczycielskiej, ślubowanie uczniów klasy pierwszej /. Około godziny 17.00 zapraszamy uczniów poszczególnej klasy na spotkanie z wychowawcą w wyznaczonych salach lekcyjnych. Rodziców zapraszamy w tym czasie na spotkanie z Panem Prof. dr hab. Grzegorzem Górskim –Dyrektorem Liceum Jagiellońskiego. 


Uwaga: Nowych uczniów klasy pierwszej zapraszamy do szkoły  wcześniej /  od godz. 15.00  / w celu dopasowania togi i biretu.