WYNIKI MATUR

Warto wrócić do podsumowania ubiegłorocznych wyników matur w naszej szkole.

Była to już czwarta matura zdawana przez uczniów naszego Liceum. Podkreślenia wymaga fakt, iż mimo wielu problemów jakie zawsze dotykają każdą szkołę w początkowej fazie istnienia, w Liceum Jagiellońskim w ciągu owych czterech lat maturę zdało ponad 98 % uczniów. Plasuje to nas w ścisłej czołówce w regionie.
 
Dowodzi to również iż najważniejszy cel jaki sobie postawiliśmy – maksymalna zdawalność matur przez naszych uczniów – jest doskonale realizowany.

Na przestrzeni minionych czterech lat systematycznie pniemy się również w średnich wynikach osiąganych przez naszych uczniów z podstawowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Z roku na rok zmniejszamy dystans do najlepszych toruńskich liceów. W tym roku osiągnęliśmy średnią z wszystkich trzech przedmiotów na poziomie 72 punktów, co plasuje nas nieznacznie za I LO i IV LO. Ten wynik jest również o 10 punktów wyższy niż średnia w województwie kujawsko – pomorskim i w mieście Toruniu.

Podkreślenia wymaga fakt, że wyniki naszych uczniów z języka polskiego są wyższe niż wyniki w najlepszych szkołach, wyniki z języka angielskiego są na porównywalnym poziomie. Tracimy jeszcze w wynikach z matematyki, ale i tu szybko odrabiamy dystans.

Co również ważne, tegoroczne wyniki potwierdzają iż w trudnych warunkach pracy w minionym roku szkolnym, zarówno nasi nauczyciele, jak i nasi uczniowie doskonale zdali egzamin z odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że matura 2021 potwierdzi skuteczność naszych wysiłków edukacyjnych i wychowawczych.

MATURA  2020
Nasi uczniowie przygotowują się do tegorocznej matury. Warto jednak raz jeszcze wrócić do ubiegłorocznej matury i uzupełnić wcześniejsze dane (patrz poniżej WYNIKI MATUR) o bardzo ważne informacje dodatkowe.
Przedstawiona tabela pokazuje (wyniki w trzech obowiązkowych przedmiotach w wariancie podstawowym), że w ciągu zaledwie sześciu lat (cztery matury) nasze Liceum znalazło się w ścisłej czołówce szkół w Toruniu (i w praktyce w całym regionie).

 

J.Polski Matematyka J.Angielski Średnia
Liceum UMK 76 86 95 86
I LO 66 77 93 79
X LO 67 71 86 75
V LO 61 74 89 75
IV LO 60 78 91 73
L. Jagiellońskie 67 57 91 72

 

Jak widać tracimy jeszcze trochę w matematyce, ale i tu nasz progres pozwala przyjąć, iż w ciągu najbliższych 2 – 3 lat z pewnością nasza pozycja będzie jeszcze lepsza.

Gratulujemy raz jeszcze naszym Nauczycielom i Uczniom.

Co warte zauważenia, jedna z polskojęzycznych gazet ukazujących się w Toruniu, w sposób uparty prezentuje nieprawdziwe dane, fałszywie przedstawiające naszą pozycję.

Stąd uznaliśmy za konieczne, aby te ważne przecież informacje, znalazły się na naszej stronie internetowej.