Drodzy uczniowie!

Lista osób przyjętych dostępna jest w sekretariacie szkoły. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Średnia liczba punktów osób przyjętych w poszczególnych klasach:

1 A [geograficzno-społeczna] – 98 pkt

1 B [humanistyczno-prawna] – 127 pkt

1 C [biologiczno-chemiczna] – 132 pkt

1 D [matematyczno-ekonomiczna] – 144 pkt

1 E [informatyczna] – 124 pkt