Informacja Dyrektora Liceum Jagiellońskiego

w sprawie zawieszenia zajęć szkolnych
od dnia 12 marca 2020 roku
         W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce niniejszym informuję, iż z dniem 12 marca aż do odwołania, zostają zawieszone zajęcia lekcyjne w Liceum Jagiellońskim.
         Jednocześnie informuję, iż w trosce o dobro Uczniów kontynuowany będzie w ramach dostępnych możliwości technicznych, proces dydaktyczny. I tak:
– dla uczniów klasy maturalnej
         1. Nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, chemii, biologii, historii i geografii – będą
         a) przekazywać drogą mailową do uczniów materiały i zadania do bieżącej pracy w domu,
         b) na bieżąco weryfikować realizację wskazanego materiału,
         c) w określonych dniach i godzinach, za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych, dostępni do bezpośrednich konsultacji z uczniami (harmonogram dyżurów nauczycieli będzie podany odrębnie i będzie dostępny na stronie internetowej LJ).
         2. W wyjątkowych i niezbędnych przypadkach, możliwe będzie odbywanie konsultacji indywidualnych w szkole podczas dyżurów nauczycieli, po wyrażeniu zgody przez Dyrektora LJ.

– dla uczniów klas II i I
         1. Nauczyciele języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,  języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, chemii, biologii, historii, WOS, i geografii – będą
         a) przekazywać drogą mailową do uczniów materiały i zadania do bieżącej pracy w domu,
         b) na bieżąco weryfikować realizację wskazanego materiału,
         c) w określonych dniach i godzinach, za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych, dostępni do bezpośrednich konsultacji z uczniami (harmonogram dyżurów nauczycieli będzie podany odrębnie i będzie dostępny na stronie internetowej LJ).
         2. Nie przywiduje się w żadnej formie obecności uczniów w szkole w okresie zawieszenia zajęć lekcyjnych.Uczniowie zobowiązani są:

 1. Do wskazania aktualnych adresów mailowych, które będą służyły do komunikacji z nauczycielami – w terminie do 13 marca, do godz. 15.00 (na adres mailowy LJ);
 2. Do wskazania aktualnych adresów mailowych Rodziców, które będą służyły do bieżącej komunikacji z Nimi ze strony Dyrekcji i nauczycieli – w terminie do 13 marca, do godz. 15.00 (na adres mailowy LJ);
 3. Permanentnego monitorowania strony www Liceum Jagiellońskiego, poprzez którą będą przekazywane bieżące komunikaty w zależności od rozwoju wydarzeń.
   
   
           Nauczyciele:
 4. Przygotowują stosownie do harmonogramu wynikającego z planu lekcji, materiały i zadania, celem sukcesywnego przekazywania ich uczniom.
 5. Pozostają w ustalonych godzinach dyżurów do dyspozycji w celu kontaktu za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych z uczniami.
 6. Pozostają w ustalonych godzinach dyżurów do dyspozycji Dyrektora Szkoły.