Happy St. Patrick’s Day

17 marca przypada jedno z najważniejszych świąt Irlandczyków — Dzień Świętego Patryka. Tego dnia cała Irlandia staje się zielona… Nie inaczej było także w Liceum Jagiellońskim, w którym zorganizowane zostały obchody wspomnianego święta. Prezentacja dotycząca życiorysu Świętego Patryka oraz loteria sprawiły, że szkolna aula zazieleniła się z radości.

Dziękujemy za udział w zabawie!