Dyrektor Liceum Jagiellońskiego – Katolickiego Liceum Akademickiego, prof. KJ-TSW dr hab. Grzegorz Górski przyjmuje…