Szanowni Państwo


Uprzejmie informujemy, że wskutek podjętych przez nas działań Liceum Jagiellońskie zostało dołączone do rekrutacji elektronicznej do szkół średnich w Mieście Toruniu. W związku z powyższym, uprzejmie informujemy również, iż:


1. Osoby które dokonały zgłoszenia do LJ w ramach „rekrutacji przedegzaminiacyjnej” i podpisały umowę o naukę z LJ, nie muszą dokonywać ponownej rekrutacji do naszej szkoły przez system elektroniczny. Osoby te są już przyjęte do Liceum Jagiellońskiego.

2. Osoby które dokonały zgłoszenia do LJ w ramach „rekrutacji przedegzaminiacyjnej” i nie podpisały umowę o naukę z LJ, mogą do dnia 6 lipca podpisać umowę o naukę. W takiej sytuacji będą przyjęte do LJ i nie będa musiały dokonywać zgłoszenia poprzez rekrutację elektroniczną do naszej szkoły.


3. Osoby które do dnia 6 lipca dokonają zgłoszenia do LJ w ramach „rekrutacji przedegzaminacyjnej” poprzez załączony na stronie www formularz rekrutacyjny i podpiszą w tym terminie umowę o naukę, nie będą musiały dokonywać zgłoszenia do naszej szkoły poprzez rekrutację elektroniczną.


4. Pozostałe osoby dokonują rekrutacji poprzez system rekrutacji elektronicznej prowadzony w mieście Toruniu stosownie do zasad określonych w tym procesie: