PLAN ROKU SZKOLNEGO

2 września 2019 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2019 r. – Zimowa przerwa świąteczna
27 stycznia – 9 lutego 2020 r. – Ferie zimowe
9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2020 r. – Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych
4-21 maja 2020 r. – Egzaminy maturalne
26 czerwca 2020 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – Ferie letnie