PLAN ROKU SZKOLNEGO

1 września 2022 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 grudnia-31 grudnia 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna

30 stycznia-12 lutego 2023 r. – Ferie zimowe

6 kwietnia-11 kwietnia 2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia 2023 r. – Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych

4 maja-23 maja 2023 r. – Egzaminy maturalne

23 czerwca 2023 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca-31 sierpnia 2023 r. – Ferie letnie