PLAN ROKU SZKOLNEGO

1 września 2020 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna
4 stycznia – 17 stycznia 2021 r. – Ferie zimowe
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021 r. – Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych
4-20 maja 2021 r. – Egzaminy maturalne
25 czerwca 2021 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – Ferie letnie