PLAN ROKU SZKOLNEGO

4 września 2023 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna

12-25 lutego 2024 r. – Ferie zimowe

28 marca- 2 kwietnia 2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2024 r. – Zakończenie zajęć dla klas IV

7-25 maja 2024 r. – Egzaminy maturalne

21 czerwca 2024 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca-31 sierpnia 2024 r. – Ferie letnie