KOŁO ARTYSTYCZNE

Szkolne koło artystyczne powstało pod kierunkiem pani dr Ewy Dryglas-Komorowskiej. Celem kółka jest rozwijanie twórczej postawy, wrażliwości i wyobraźni młodzieży. Zajęcia te sprawiają uczniom nieskrywaną przyjemność, pozwalają na odkrywanie własnych możliwości, przekazywanie emocji 
i kreowanie roli. Uczą się być innymi osobami, bo przecież na tym polega między innymi sztuka aktorska.

Program szkolnego koła artystycznego:

  • wyjścia na spektakle teatralne,
  • warsztaty aktorskie,
  • zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich,
  • przygotowanie i wystawienie spektaklu.

Podczas zajęć uczniowie zdobywają umiejętności wyrażania własnych emocji i przeżyć, które są trudne do opisania.

Nasze najważniejsze cele to:

  • rozwijanie zainteresowań teatrem,
  • zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu teatru i technik teatralnych,
  • ćwiczenia z zakresu odgrywania ról,
  • rozwój emocjonalny, uczuciowy i ruchowy naszych uczniów,
  • integracja środowiska uczniowskiego,
  • nawiązywanie więzi i kontaktu z rówieśnikami.