Świat w którym żyjemy, zmienia się bardzo szybko. Postęp technologiczny, nowe odkrycia naukowe, eksploracja kosmosu i wiele innych aktywności człowieka powodują, że wiedza którą zdobyliśmy szybko staje się nieaktualna.
Doświadczają tego uczniowie, którzy już po kilku latach nauki w liceum spostrzegają, jak bardzo zmieniło się w tym czasie ich otoczenie.
Doświadczają tego nauczyciele, którzy zmuszeni przez system do podążania drogą awansu zawodowego, nie zawsze są w stanie na bieżąco wzbogacać swoją pracę o najnowsze zdobycze, w poszczególnych obszarach wiedzy.
Doświadczają tego wreszcie rodzice, koncentrujący swoją uwagę na zagwarantowaniu swoim rodzinom godziwej egzystencji.
Podstawy programowe czy standardy nauczania, okazują się nazbyt sztywne aby uwzględniać w wielu sferach kolejne przemiany.
W końcu owe szybko następujące zmiany wywołują potrzebę oparcia się o jakiś trwały punkt odniesienia. Kawałek „suchego lądu”, na którym można postawić stopę i czuć się pewniej w obliczu dynamicznie zmieniającego się świata.
Nie możemy być wobec tego obojętni. Nie możemy się ograniczać tylko do pasywnej obserwacji naszego otoczenia. Nie możemy również udawać, że przekazując w szkole wyłącznie te zakresy wiedzy, które wynikają z takich czy innych programów nauczania, wypełniamy dobrze naszą powinność.
Naszym zadaniem, jako ośrodka pracy wychowawczej i edukacyjnej, musi być więc wsparcie uczniów, ich rodziców i nauczycieli w pogłębianiu zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości. Temu ma służyć Wszechnica Jagiellońska. Ma ona być miejscem, w którym będzie można szukać odpowiedzi na różne pytania. Wierzymy, że sięgając do zamieszczanych tu tekstów, każdy znajdzie wiele pożytecznych dla siebie materiałów.
Zapraszamy do systematycznej lektury.

Prof. Grzegorz Górski
Dyrektor Liceum Jagiellońskiego