PROFILE KLAS

1A

Matematyczno-Przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone: język angielski
Przedmioty rozszerzone do wyboru: biologia i chemia (łącznie) lub matematyka i fizyka lub geografia

Zajęcia dodatkowe do wyboru: ratownictwo medyczne, koło przyrodnicze, podstawy psychologii, koło Caritas, język chiński, trzeci język nowożytny

Uczniowie tej klasy mogą włączyć się w unikalny projekt pt. Klasa NASA.

Pod kierunkiem dra A. Czerwińskiego będą rozwijać swoje zainteresowania problematyką astronomiczną i kosmiczną. Będą uczestniczyć w organizowanych dla nich wykładach i seminariach z uczonymi pracującymi w tych obszarach. Wśród nich są również pracownicy amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. 

1B

Humanistyczno-Społeczna

Przedmioty rozszerzone: język angielski
Przedmioty rozszerzone do wyboru: język polski i geografia albo historia lub geografia i jeden z języków: polski, hiszpański lub niemiecki

Zajęcia dodatkowe: debaty akademickie, emisja głosu i kultura żywego słowa, warsztaty dziennikarskie, podstawy prawa, koło Caritas, język chiński, koło turystyczne, elementy edukacji regionalnej