WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła została założona przez Kolegium Jagiellońskie –Toruńską Szkołę Wyższą w 2014 roku.

Zarówno uczelnia wyższa jak i szkoła średnia nawiązują do wspaniałej tradycji szkolnictwa toruńskiego. Odwołujemy się do ciągłości z założoną w 1345 roku Szkołą Nowomiejską, która od 1602 roku miała swoją siedzibę na miejscu obecnego gmachu naszych szkół. Nawiązujemy również do wspaniałych tradycji Kolegium Jezuickiego, które w XVII i XVIII wieku należało do najwybitniejszych ośrodków edukacyjnych w Rzeczypospolitej.

Stąd Liceum, działając pod opieką najlepszej niepublicznej uczelni wyższej w Polsce północnej, współtworzy nowe, dynamicznie rozwijające się centrum edukacyjne w naszym regionie.

 Nawiązując do tej wielowiekowej tradycji, patrzymy w przyszłość. Mamy bowiem świadomość, że przyszłość można tworzyć jedynie wtedy, gdy jesteśmy osadzeni na solidnych fundamentach wzniesionych przez naszych poprzedników.

Nasza szkoła to zatem wyjątkowe miejsce, gdzie uczniowieczują się dobrze i bezpiecznie. Liceum Jagiellońskie to nie tylko ławki, książki, zeszyty i tablice, ale też możliwość zdobywania wiedzy i odkrywania świata w sposób kreatywny.

Nasza kadra nauczycielska to osoby nie tylko reprezentujące wybitny poziom merytoryczny.

To także, a może przede wszystkim, starsi przyjaciele naszych uczniów. Są ludźmi pełnymi empatii, rozumiejącymi świat swoich podopiecznych, ale jednocześnie potrafiącymi budować autorytet nauczyciela. Dzięki temu są prawdziwymi przewodnikami młodzieży, w trudnych etapach ich życiowego dojrzewania.

Właśnie taka szkoła, szanująca przeszłość, tradycję i wartości, otwarta na wyzwania teraźniejszości i przyszłości, opierająca się o nauczycieli będących przyjaznymi przewodnikami uczniów, jest rzeczywistością którą budujemy.