KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Liceum Jagiellońskie kierowane jest zespół osób, mających wieloletnie doświadczenia i osiągnięcia w zarządzaniu placówkami naukowymi i oświatowymi.

Dyrektor – Prof. dr hab. Grzegorz Górski

Wicedyrektor – Patrycja Bączalska

 

Podkreślić trzeba, iż Liceum Jagiellońskie jest szkołą niepubliczną, która jednak nie pobiera czesnego od swoich uczniów. Funkcjonuje ono w oparciu o subwencję oświatową z budżetu państwa oraz wsparcie ze strony Akademii Jagiellońskiej.

W tych warunkach, mimo skromnych możliwości finansowych, udało nam się stworzyć nie tylko komfortowe warunki działania w adaptowanym obiekcie szkolnym na toruńskiej Starówce, ale również zgromadzić znakomitą kadrę nauczycieli. Dowodzi to skuteczności i efektywności działania naszego zespołu zarządzającego.