REKRUTACJA PRZEDEGZAMINACYJNA

2020 / 2021

ZAPISZ SIĘ PRZEZ CAŁY ROK

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych w Liceum Jagiellońskim przez cały rok prowadzimy rekrutację wewnętrzną dla zainteresowanych uczniów.

Nasza decyzja wynika z bardzo pozytywnych dotychczasowych doświadczeń zarówno dla nas, jako szkoły, jak i dla korzystającej z tej sposobności rekrutacji młodzieży.  Dodatkowo, w skutek podjętych przez nas działań, Liceum Jagiellońskie zostało dołączone do rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych w systemie Vulcan.

Pragniemy zatem zaprosić osoby zainteresowane, do dokonania formalnych zgłoszeń w wybrany z poniższych sposobów.

  Za pomocą FORMULARZA REKRUTACYJNEGO online

Aby to uczynić konieczne jest wypełnienie załączonego formularza rekrutującego online oraz wysłanie na naszą pocztę (poczta@lj.edu.pl) skanu świadectwa z VIII klasy szkoły podstawowej. Na tej podstawie możliwe będzie zarezerwowanie sobie miejsca w naszym Liceum na nowy rok szkolny , ewentualnie umówienie spotkania i podpisania umowy w celu uniknięcie wielu trosk i niepokojów w okresie naborów.

Za pomocą PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY w wersji papierowej

Istnieje możliwość wypełnienia załączonego w pliku PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY. Po wydrukowaniu i wypełnieniu podania prosimy o przesłanie pocztą, bądź dostarczenie osobiste do sekretariatu liceum wraz ze świadectwem z VIII klasy szkoły podstawowej.

 

Za pomocą REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

Zainteresowane osoby dokonują rejestracji poprzez System rekrutacji elektronicznej Vulcan prowadzony w mieście Toruniu stosownie do zasad określonych w tym procesie.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta dla uczniów jest tak bogata i atrakcyjna, iż z pewnością przyciągnie liczne grono zainteresowanych.

 

Stąd warto zapewnić sobie miejsce w naszej wyjątkowej szkole jak najszybciej.