REKRUTACJA PRZEDEGZAMINACYJNA

2020 / 2021

ZAPISZ SIĘ PRZEZ CAŁY ROK

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych rozpoczynamy już rekrutację uczniów na kolejny rok szkolny 2020/2021. Nasza decyzja wynika z bardzo pozytywnych dotychczasowych doświadczeń zarówno dla nas, jako szkoły, jak i dla korzystającej z tej sposobności rekrutacji młodzieży. 

 

Pragniemy zatem zaprosić osoby zainteresowane, do dokonania formalnych zgłoszeń online. Aby to uczynić konieczne jest wypełnienie kwestionariusza online oraz wysłanie na naszą pocztę (poczta@lj.edu.pl) skan świadectwa z VII klasy szkoły podstawowej. Na tej podstawie możliwe będzie zagwarantowanie sobie miejsca w naszym Liceum na kolejny rok szkolny i uniknięcie wielu trosk i niepokojów w okresie czerwcowo – lipcowych naborów.

 

Istnieje również możliwość wypełnienia formularza w wersji papierowej po wydrukowaniu go z załączonego linku. Wypełniony formularz prosimy o przesłanie pocztą bądź dostarczenie osobiste do sekretariatu liceum. 

 

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta dla uczniów jest tak bogata i atrakcyjna, iż z pewnością przyciągnie liczne grono zainteresowanych. Stąd warto zapewnić sobie miejsce w naszej wyjątkowej szkole jak najszybciej.