WYNIKI MATUR

Uczniowie naszego Liceum zdawali pierwsze matury w 2017 roku. Kolejne roczniki w latach 2018 i 2019.

Przygotowując naszych uczniów do egzaminu dojrzałości,kierowaliśmy się przede wszystkim dążeniem do tego, aby wszyscy oni maturę zdali. Dążyliśmy również do tego, aby – indywidualizując proces przygotowania do matury – osiągnęli oni jak najwyższy progres w stosunku do wyników egzaminów gimnazjalnych, jakie uzyskali trzy lata wcześniej.

Możemy z dumą powiedzieć, że cele te udało się nam osiągnąć w stopniu dalej idącym niż się spodziewaliśmy. W ciągu trzech lat niemal 100 % naszych uczniów zdało egzamin maturalny (tylko jedna osoba nie zdała matury z jednego przedmiotu). To osiągnięcie sytuuje nas wśród czołowych szkół średnich i to nie tylko w naszym regionie.

Ponadto uzyskaliśmy radykalną poprawę poziomu w stosunku do egzaminu gimnazjalnego u wszystkich uczniów. Jesteśmy przekonani,że w tej klasyfikacji zajmowalibyśmy czołowe miejsce w Polsce.

Przy tym wszystkim udało nam się dołączyć średnimi wynikami z poszczególnych matur, do grona najlepszych szkół w Toruniu i regionie.

To powód do wielkiego zadowolenia, ale również najlepsza rekomendacja dla przyjętych przez nas priorytetów oraz metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.