Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Rekrutacja


REKRUTACJA DO LICEUM JAGIELLOŃSKIEGO
OSOBIŚCIE W SEKRETARIACE SZKOŁY

Przynieś już dziś świadectwo z II klasy gimnazjum,
lub VII klasy szkoły podstawowej
.


 
Dyrektor Liceum Jagiellońskiego – Katolickiego Liceum Akademickiego informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w LJ – KLA: iodo@kj.edu.pl.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996). Dane uzyskane w wyniku zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
\
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy o naukę. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość przeprowadzenia rekrutacji i świadczenia usługi edukacyjnej.