Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Kadra

prof. KJ-TSW dr hab. Grzegorz Górski - Dyrektor Liceum Jagiellońskiego

dr Lidia Chamarczuk-Mazurek - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk chemicznych oraz nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Dr Lidia ma doświadczenie jako wicedyrektor VIII LO w Toruniu, oraz pełniła funkcę dyrektora Liceum Jagiellońskiego. Dziś pełni funkcje egzaminatora maturalnego w zakresie chemii i nauczyciela akademickiego w Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkole Wyższej.
P

dr Ewa Dryglas-Komorowska - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Liceum Jagiellońskim - KLA  jest wychowawcą klasy trzeciej, nauczycielem języka polskiego i wiedzy o kulturze oraz opiekunem koła „Artes Liberales”. Dr Ewa jest laureatką Nagrody Archiwum Emigracji 2014 (objętej patronatem Senatu RP) za pracę doktorską pt. "Miłosz a malarstwo. Wybrane zagadnienia".
Ewa Dryglas - Komorowska

dr Agnieszka Komorowska - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z wykształcenia filolog-teatrolog. W Liceum Jagiellońskim - KLA jest wychowawcą klasy pierwszej, nauczycielem języka polskiego i wiedzy o kulturze oraz opiekunem koła dziennikarsko-literackiego. Dr Agnieszka jest również prezesem toruńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych ,,Tartak".
J

dr Wojciech Sławiński - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie prorektor Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej w naszym mieście. Dawniej nauczyciel historii i wychowania obywatelskiego w SP nr 24 w Toruniu i  pracownik Działu Naukowo-Oświatowego w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

ks. Łukasz Skarżyński - absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych, pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu teologii pastoralnej i fundamentalnej. Ksiądz Łukasz jest kierownikiem pieszej pielgrzymki Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę oraz pielgrzymek szlakiem Św. Jakuba Apostoła. Proboszcz Parafii pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Toruniu, budowniczy kościoła parafialnego. W Liceum Jagiellońskim - KLA jest katechetą i opiekunem duchowym.

mgr Renata Gac - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziału Matematyki i Informatyki oraz studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i zarządzania oświatą. Pani Renata jest cenioną nauczycielką matematyki, nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem maturalnym.

mgr Sylwia Głowicka - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister zarządzania i marketingu, specjalność – innowacje. Pani Sylwia jest nauczycielem dyplomowanym. W naszej szkole uczy przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości”.

mgr Anna Kozłowska - absolwentka  Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach Fizyka Techniczna oraz Automatyka i Robotyka. Od kilku lat pracuje jako instruktor zarządzający i trener nauczyciela w projektach europejskich między innymi  „Nasz Przyjaciel Robot – Mechatronika innowacyjnym narzędziem sukcesów edukacyjnych dla toruńskich gimnazjalistów”. Pani Ania pracuje również jako wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki na kierunku Mechatronika w Toruniu i Bydgoszczy. W Liceum Jagiellońskim - KLA  wprowadza uczniów w tajniki wiedzy informatycznej i wszechstronnego wykorzystania komputera do nauki.

mgr Tomasz Kubicki - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, nauczyciel w ZS nr 24 w Toruniu, trener II klasy pływania, ratownik WOPR oraz masażysta. Pan Tomasz jest również trenerem w KS Laguna 24 Toruń oraz trenerem Kadry Polski Juniorów Polskiego.
Wychowanie Fizyczne

mgr Dorota Ławicka - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; ceniona nauczycielka  języka  angielskiego,  nauczyciel  mianowany.
Angielski Dorota Ławicka

mgr Maja Marcinkowska-Zgolińska  - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ceniona nauczycielka języka angielskiego, nauczyciel mianowany i egzaminator maturalny.

mgr Lucyna Mazur - absolwentka geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku oraz studiów podyplomowych w  zakresie edukacji dla bezpieczeństwa w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w  Bydgoszczy. Ceniona nauczycielka geografii i EDB, nauczyciel dyplomowany. Pani Lucyna w  Liceum Jagiellońskim - KLA uczy geografii  i edukuje dla bezpieczeństwa.

mgr Hanna Mierzejewska - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Liceum Jagiellońskim - KLA jest wychowawcą klasy drugiej. Ceniona nauczycielka języka niemieckiego, nauczyciel dyplomowany i egzaminator maturalny. Pani Hanna jest również nauczycielem akademickim w Kolegium Jagiellońskim - Toruńskiej Szkole Wyższej.

mgr Jolanta Przywoźna - absolwentka biologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły Zarządzania w  Bydgoszczy. W  Liceum Jagiellońskim - KLA uczy biologii w zakresie podstawowym i rozszerzonym.  Pani Jola jest nauczycielem dyplomowanym oraz pełni funkcję jako egzaminator maturalny w  zakresie biologii.

mgr Lucyna Romańska - absolwentka fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem. Pani Lucyna uczyła fizyki i astronomii w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Toruniu. Dziś współpracuje z Zakładem Dydaktyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej  UMK, a wraz z uczniami bierze udział w wykładach, pokazach i projektach  organizowanych  przez  ten  wydział, m.in. ,,Zawsze na fali".

mgr Lidia Sufisz - absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Ceniona nauczycielka języka hiszpańskiego, założyciel Fundacji Proyecto Domeyko Polska. Pani Lidia jest  organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Krajach Hiszpańskojęzycznych Domeykiada oraz współtwórcą edukacyjnego programu ,,Ahora español” emitowanego w TVP Bydgoszcz. Założyła  również  Akademię  Chili.

mgr Maria Trabszys - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunku matematycznego oraz Studiów Podyplomowych w zakresie nauczania matematyki. Pani Maria jest cenioną nauczycielką matematyki, nauczycielem dyplomowanym oraz egzaminatorem maturalnym.

mgr Adrian Weredycki - absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ceniony nauczyciel matematyki i informatyki, a także egzaminator maturalny. W Liceum Jagiellońskim - KLA pełni funkcję nauczyciela matematyki. Pan Adrian jest mocno zaangażowany społecznie jako wychowawca i nauczyciel informatyki  w Stowarzyszeniu Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi ORATORIUM im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu.
Matematyka Adrian Werdyck

mgr Łukasz Zajączek - absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ceniony nauczyciel matematyki oraz egzaminator maturalny.  W Liceum Jagiellońskim - KLA uczy matematyki, a poza szkołą jest organizatorem i koordynatorem wolontariuszy  uczestniczących  w  biegach  ulicznych:Festiwalu Biegów Świętych Mikołajów i Nocnej Dychy Kopernikańskiej.
Łukasz Zajączek matematyka